Girişim hakkında bilgi için tıklayın.

#Hatırlıyormusunuz?

Girişimde biraraya gelen kurumlar;
İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association, Türkiye İnsan Hakları Vakfı – Human Rights Foundation of Turkey, Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), CİSST Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İştar Kadın Merkezi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuklar İçin Adalet Takipçileri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Çakıl Derneği, TODAP-Toplumsal Dayanışma için Psikologlar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği / Tspcan, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Diyarbakir Barosu, Mersin Barosu, Sinetopya, Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA), Türk Tabipleri Birliği, Yeniden Sosyoloji Derneği, Mersin 7 Renk LGBT Derneği, Akdeniz Göç-Der, TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ, BES (Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi), Mersin ÇOCUK Haklari Derneği, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Genç Kahramanlar Platformu, Çocuk Çalışmaları Birimi, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Destekleme Derneği, Toplum Ve Hukuk Araştirmalari Vakfi TOHAV