Türkiye’de Çocuk Haklarına dair Bellek Çalışması: Sivil Alanda Yapılanlara Eleştirel Bir Bakış Projesi (SAYEB)

 Sivil Alanda Yapılanlara Eleştirel Bir Bakış Projesi (SAYEB), Sadece Çocuk’un, çocuğun insan hakları ve çocuk hakları hareketine dair bir bellek oluşturma çabalarından biridir.

“Türkiye’de BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 1995 yılından bugüne de bireysel olarak çocuk hakları savunucularının ve sivil alandaki kurumların, sivil toplum, medya, sanat alanında çocuk haklarına dair yürüttükleri çalışmalar içerisinde amaçları doğrultusunda başarabildikleri ya da başaramadıkları, yaşadıkları zorluklar, örgütlenme deneyimlerine ve ihtiyaçlarına dair bir paylaşım ağı oluşturmak planlanmaktadır.

En az 8 ilde, sivil toplum örgütü, medya ve sanat alanında çocuk haklarını gündeme alan en az 15 kişi/kurum/ platform ile görüşmeler gerçekleştirilmesi görüşmelerin haricinde arşiv taraması yapılması planlanmaktadır. Görüşmelerden ve arşiv taramalarından kısa videolar ve belgesel oluşturulması planlanmaktadır.

Bir web sitesi oluşturulması, görüşülen tekil ve tüzel kişiliklerin çocuk hakları alanında ürettikleri kaynakların web sitesinde açık kaynak haline getirilmesi planlanmaktadır.”

SAYEB ile 6 ay içerisinde farklı illerdeki kişi ve kurumlarla görüşmeler yapmayı ve bu görüşmeleri kayıt altına alarak, farklı konu başlıklarında kısa ve uzun olmak üzere videolar ve bir belgesel üretmeyi planlıyoruz.

Oluşturulan web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda, temas ettiğimiz kişi ve kurumların paylaşmak istedikleri ve geçmişte ürettikleri bilgi ve kampanyaları dijital ortamda görünür hale getirmeyi istiyoruz.

Nihayetinde görüşmecilerin de katılımcı olabileceği uzun soluklu bir bellek çalışmasını ve biraraya gelen bilgi ve deneyimlerin tartışıldığı zeminleri geliştirmeyi umut ediyoruz.

SAYEB kapsamında çeşitli videolar ve bir belgesel üretilebilmesi sürecindeki teknik ihtiyaçlar, şehirler arası ulaşım, konaklama ve bir web sayfasının gerçekleşebilmesi konusunda Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’ndan destek almıştır.

Proje çalışmaları, Sivil Düşün Programı’nın resmi görüşlerini yansıtmaz.

Proje Metni ve Bütçesi için tıklayınız.

Comments are closed.