Manifesto

Sadece Çocuk

Sadece Çocuk, çocuğun insan hakları ve çocuk hakları hareketine dair hak temelli bir bellek oluşturma çabasıdır.

Çocuk Haklarına dair Sözleşme ile tanımlanan yükümlülüklerin Türkiye’de gerçekleşme durumu hakkında sivil alandan bilgi ve deneyimleri görsel ve yazılı materyallerle bir araya getirmeyi hedefler. Özellikle 90’lı yıllardan bugüne, sivil alanda biriken deneyim ve kazanımlar ile süreçte karşılaşılan engelleri hatırlamayı, anlamayı, görünür kılmayı ve yeni çalışmalara ilham vermeyi amaçlar.

Biliyoruz ki çocuğun insan haklarının “özel” olarak tanımlanması açısından, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılması önemli bir dönem noktasıdır. Türkiye de 1990 yılında Sözleşmeye taraf olarak çocukların insan haklarına saygı gösterme, hakları sağlama ve koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.

Sadece Çocuk, her bir çocuğun özel ve hak sahibi bir insan olduğunu bilir. Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin temel ilkelerini -hiçbir çocuğun ayırımcı muamele görmemesi, her bir çocuğun yaşama ve gelişme hakkı, karar süreçlerine katılımı ve çocuğun öncelikli ve yüksek yararı- savunur. Çocuğun kendini gerçekleştirmesi ve yapabilir olması için olanakların oluşturulması ve geliştirilmesinde yetişkinlerin sorumluluklarına dikkat çeker.

Sadece Çocuk, 90’lı yıllardan bu yana sivil alanda çocuk haklarıyla ilgili oluşan bilgi, değer ve beceri birikiminin değerlendirilmesinin, çocuk hakları hareketine güç kazandıracağına inanır.

Sadece Çocuk, tüm temaslarında çocuk hakları alanında işbirliklerini, ortaklaşmayı ve dayanışmayı çoğaltmaya çalışır. Samimiyet ve güven ile birlikte kapsayıcılık, geri bildirim, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini temel alır.

Sadece Çocuk, gündemine çocuğun insan haklarını alan ve hak temelli bir bellek oluşturma çabasına dahil olmak isteyen herkese açıktır.

Sadece Çocuk, değişimin ve dönüşümün farkında meraklı, ısrarlı, inatçı ve umutludur. Olan bitenden öğrenme ve çocuğun yararına dönüştürme çabası bakidir.