Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği / Tspcan tarafından 1998 yılında kuruldu. 1999 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredildi.

Amacı, “İhmal ve istismar olaylarının, ihtisaslaşmış bir birim tarafından ele alınmasını sağlamak, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak”.

Ek bilgi için tıklayınız.

#Hatırlıyormusunuz?