Konseyin UNICEF, Adalet Bakanlığı, Çankaya Belediyesi (Ankara), Ankara Barosu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri temsilcilerinden oluşması 9 Eylül 1995’te kabul edildi, 4 Ekim 1995’te de SHÇEK bünyesinde çocuk haklarının korunması ve izlenmesi için bir bölüm oluşturuldu.
Bilgi için tıklayın.