#Hatırlıyormusunuz #SadeceÇocuk

Kaos GL öncülüğünde öğretmenler için “LGBT Çocuklar İçin Ne Yapmalı?” başlıklı kılavuz hazırlandı.

Kitapta yer alan çalışmalar ve Kaos GL Eğitim Grubu’nun tüm çalışmaları İstanbul Eğitim-Sen 3ve6 nolu şubeleri, İzmir Eğitim-Sen 2nolu şube, Eskişehir Eğitim-Sen LGBT Komisyonları ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) işbirliği ile hazırlanmıştır.

Kılavuz kitapta ayrımcılığın arka planlarına, kavramlar ve tanımlara dair pek çok bilgilendirici yazı bulunurken aynı zamanda uygulamaya dönük uygulama ve modüllerde bulunmaktadır.

Kitaba erişebilmek için tıklayınız.

Kitabın içindekiler kısmı şu şekildedir:

1. Bölüm:Eğitimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı Raporu

Heteroseksist ve Cinsiyetçi Eğitim Sistemi

Tanımlar ve kavramlar:

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği

Cinsel Yönelimler, LGBT Terimler ve Tanımlar

LGBT Bireylere Yönelik Ayrımcılık İdeolojileri

Alanda Karşılaşılan Problemlerin Genel Değerlendirmesi:

Okul/Sınıf Ortamı

Müfredat/Ders Kitapları

Oyunlar/Oyuncaklar

Masallar/Çizgi Filmler

Akran Zorbalığı

Yönetim, Öğretmen, Veli Tutumları

Rehberlik Servisi

SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA

2. Bölüm:Örnek Aktiviteler

İyilik Bahçesi

Hepimiz Benzer Şekilde Farklıyız

Boya Kalemi KutusuVeng Şeması

3. Bölüm: Cinsel Yönelim Ayrımcılığına Karşı Örnek Modül

4. Bölüm: Homofobi ve Ayrımcılığa Karşı Atölyeler

Neyi Ne Kadar Biliyoruz Atölyesi

Farklı Kimlikler Benzer Ayrımcılıklar Atölyesi

Eşcinsellikle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

5. Bölüm: Ek Metinler

Akran Zorbalığını Önlemek İçin Bilgi Notu

İşyerinde Zorbalık ve Mobinge Karşı Bilgi Notu

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Bildirisi

Okullarda LGBT Öğrenciler ve Aileleri ile Çalışmada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar