#Hatırlıyormusunuz #SadeceÇocuk

2002 yılında Mayınsız Bir Türkiye Girişimi kuruldu

“Mayınsız bir türkiye girişimi, türkiye’de anti-personel karamayınları ve bunların yol açtığı sorunlara ilişkin ciddi bir araştırmanın başlatılmasını, sonuçlarının kamuoyuna aktarılarak toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini ve mayınlı bölgelerde başta çocuklar olmak üzere halkın mayın tehlikesine karşı eğitilmesini amaçlamaktadır.

bu amaç doğrultusunda, 2002 yılından bu yana faaliyette bulunan girişimimiz,

– türkiye’de mayınlı alanların ve miktarının tespitini,
– mayın patlaması sonucu ölenlerin ve yaralananların tespitini,
– özellikle sınır bölgelerinde başta çocuklar olmak üzere halkın eğitimini,
– toplumun anti-personel kara mayınları konusunda duyarlılığının artırılmasını hedefleyen çalışmalar yapmaktadır.
– çalışmalarımız ulusal ve uluslararası pek çok sivil toplum kurumu ve konuya duyarlı kişiler tarafından da desteklenmektedir.

unutmayalım ki; mayınsız bir türkiye, mayınsız bir dünya için bu çalışmalara sunulacak her katkı, mayınlara yeni kurbanlar verilmesini engelleyecektir.”

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi’nin web sitesinin kapalı olması nedeniyle Girişimin dikkat çektiği konulara ilişkin bazı haberlere ulaşmak için tıklayınız.

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi’ni oluşturan kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralandığı gibidir. (Kaynak: wikipedia)

 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Türkiye Sakatlar Derneği (TSD)
 • İnsan Hakları Derneği (İHD)
 • İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der)
 • Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
 • Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der)
 • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
 • Düşünce Suçuna Karşı Girişim
 • Fiziksel Engelliler Federasyonu
 • Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De
 • Küresel BAK
 • Küresel Eylem Grubu
 • Barışa Pedal Grubu
 • Öğretim Üyeleri Derneği

Etkinlikleri:

 • Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Gaziantep toplantıları: Toplantıların amacının, sorunun nasıl yaşandığına ilişkin fotoğrafın netleştirilmesinin yanı sıra; sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, basın çalışanları ve hükûmet temsilcileri olarak sorunun çözümü için hepbirlikte neler yapılabileceğinin de belirlenmesi amacıyla toplantılar düzenlendi.
 • Mayın İzleme 2007 Raporu kamuoyuna açıklandı.
 • 5 Kasım Misket Bombalarına Karşı Uluslararası Gün: Misket Bombalarının üretimini, kullanımını ve ticaretini yasaklayan uluslararası anlaşmanın bir an önce uygulamaya konulması için hükümetleri harekete geçirmeye yönelik bildiri..
 • 4 Nisan 2008’de Mayın Bilinci Geliştirme Günü’nde sivil toplum kurumları ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek, hükûmeti Ottawa Sözleşmesi’inin yükümlülüklerini yerine getirmeye, kamuoyunu da sessiz kalmamaya çağrılması.
 • Konferans: Dünya’da Ve Türkiye’de Karamayını Sorunu Ve Çözüm Önerileri Konferansı, 26 Nisan 2003 İstanbul
 • Türkiye’de mayınlı alanların ve miktarının saptanması
 • Mayın patlaması sonucu ölenlerin ve yaralananların saptanması,
 • Sınır bölgelerinde başta çocuklar olmak üzere halkın eğitimi
 • Toplumun anti-personel kara mayınları konusunda duyarlılığının artırılmasını hedefleyen çalışmalar.