Çocuk haklarını savunmak, çocuk haklarına uygun politikalar geliştirmek ve çocuk çalışmaları alanında yaşanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla, doğrudan ya da dolaylı olarak çocuklarla çalışma yürüten kurum ve kişilerin 1 Ekim 2018 tarihinde deneyim paylaşımı ve dayanışma temelinde oluşturulan ağın üyeleri;

Amed Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü – DİSA, Diyarbakır Tabipler Odası, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Hayrettin ÖZEN, İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association Diyarbakır Şubesi, @Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Lotus Genç Alan Derneği, Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi, Önce Çocuklar Derneği, Rengarenk Umutlar Derneği, Shu-Der Diyarbakır, Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezi.

#Hatırlıyormusunuz?

Bilgi için; 1. Link, 2. Link