Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolü onaylandı.
Protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 9 Mart 2017 tarihinde onaylandı, 3 Nisan 2017 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
#Hatırlıyormusunuz?
R.G. 03/04/2017 t., 30027 s.
Okumalar