Kampanya hakkında bilgi için tıklayın.

#Hatırlıyormusunuz?

Kampanya, Uluslararası Çocuk Merkezi, İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, Çocuklara Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklı Ağı (Çocuğa Şiddeti Önlüyoruz), Çocuklara Karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Çocuk Gelinlere Hayır Platformu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı – Human Rights Foundation of Turkey, Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) tarafından desteklendi.