Yeni anayasa hazırlığıyla başlayan görüş verme sürecini, yeni bir fırsat olarak görerek, çocukların görüş ve taleplerini iletebilecekleri, yani “katılım haklarını” hayata geçirebilecekleri bir model geliştirmek ve uygulamak amacıyla “Anayasa, Anayasam” modeli tasarlanmış ve uygulanmıştır.

#Hatılıyormusunuz?

Rapora erişim için tıklayın.

Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Gündem Çocuk Derneği ile işbirliğinde, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve TACSO “Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek” projesinin finansal desteği ile yürütülen  Anayasa, Anayasam modelinin hedefleri:

  • Anayasa ve yeni Anayasa hazırlık süreci konusunda çocuklara yeterli bilgiyi ulaştırmak.
  • Çocukların kendi düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerini sağlayacak ortamlar oluşturmak.
  • Çocuklardan gelen görüş ve talepleri ilgili karar vericilerle ve kamuoyu ile paylaşmak.