Bir dizi STK danışma toplantısı ve odak gruplarının yanında, 2008’den beri yüz elliden fazla çocukla yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla, Ankara Çocuk Hakları Platformu ve İnsan Hakları Ortak Platformu’na dâhil STK’ların işbirliği ve Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel İstismarıyla Mücadele Ağı gibi ağların katılımıyla hazırlanmıştır.

Rapora erişim için tıklayın.

#Hatırlıyormusunuz?

Rapora katkı verenler;
Uluslararası Çocuk Merkezi (Icc Cdg)
İnsan Hakları Ortak Platformu – İHOP (Ülke çapında 3 STK’yı kapsıyor.)
Ankara Çocuk Hakları Platformu (8 STK)
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği / Tspcan
İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
Akdeniz Zorla Göç Platformu
Yurttaşlık Derneği – önceki adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği
Mülteci-Der
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Gündem Çocuk! Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Çocukların Ticari Amaçla Cinsel İstismarıyla Mücadele Ağı (29 STK)