İstanbul Tabip Odası 12 Eylül 2009’da Çocuk ve Şiddet Çalıştayı düzenledi.
#Hatırlıyormusunuz?
Ayrıntılı bilgi için: İstanbul Tabip Odası