Rapora erişim için tıklayın.

#Hatırlıyormusunuz?
Rapora katkı verenler;
Ankara Çocuk Hakları Platformu
Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu,
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği / Tspcan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği,
Gündem Çocuk Derneği
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bölümü,
Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği (HASUDER),
İnsan Hakları Derneği – Human Rights Association
İnsan Hakları Ortak Platformu – İHOP
KA.DER-Kadın Adayları Destekleme Derneği
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder),
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği
Birlesmis Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Pediatri Derneği,
TEGV(Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
Turkiye Aile Planlamasi Dernegi
Toplumsal Duyarlılık ve Engelliler Entegrasyon Gönüllüleri Derneği,
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Uluslararası Çocuk Merkezi (Icc Cdg)