Rapor, 6-17 yaş grubu arasındaki 113 gönüllü çocuk katılımcısı ile oluşmuştur.
Önsözden “..önemli olan bizim de fikirlerimizin olduğu ve her şeyinde farkında olduğumuzdur.”

Rapora erişim için tıklayın.

#Hatırlıyormusunuz?