Girişim 2007’de Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun kuruluşuna katkıda bulundu.
Platform, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği / Tspcan, Gündem Çocuk Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Uluslararası Çocuk Merkezi (Icc Cdg) ile çalışmalarına devam etti.

Ek bilgi için: 1. Videoya tıklayın, 2. Videoya tıklayın.

#Hatırlıyormusunuz?