#Hatırlıyormusunuz #SadeceÇocuk

Söz Çocukların / Milliyet Arşiv – Çağlar Çağatay, 26.06.2000

İstanbul çocuklarının sorunları bugün başlayacak kurultayda tartışılacak, çözümler aranacak.

I. İstanbul Çocuk Kurultayı bugün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonunda başlıyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in himayesinde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan kurultaya, ilköğretim okullarından, çalışan çocuklardan ve sosyal hizmetlerden gelen çocuklar katılacak.

İki Başkan

Kurultay’da hem yetişkinlerden hem de çocuklardan iki oturum başkanı seçilecek ve dönüşümlü olarak başkanlık edecekler. 395 çocuk ve 260 akademisyenin katılacağı kurultayın ilk günkü programında, çocuk, aile ve kent komisyonu medeni haklar ve özgürlüklerin çocuklar açısından değerlendirilmesi, ailenin ve aile içinde çocuğun korunması, eğitim, boş zamanların değerlendirilmesi gibi temel sorunlar tartışılacak.

İkinci günde ise komisyon raporları tartışılacak. Alınan kararların uygulanması çalışması için çocuk izleme komiteleri oluşturulacak. Kapanış bildirisinin okunması ile kurultay sona erecek.

İstanbul Çocuk Kurultayı Koordinatörü ve sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin, önce sınıf temsilcilerinin sonra okul temsilcilerinin seçildiğini belirterek kurultaya gelinen aşamaları şöyle anlattı: “İstanbul’un tüm ilçelerinden temsilciler seçilerek çocuk komisyonları oluşturuldu. Bu çocuklarımızı 5-7, 8-10, 11-13, 14-17 yaş gruplarına göre sınıflandırarak kendi liderlerini seçme toplantıları düzenledik. Risk altındaki çocuklar ve istismara uğramış olan çocukların görüşleri ise gizli olarak alındı. Dört kere düzenlenen kurultay öncesi toplantılarda ve çalışmalarda çocuklara yöneltilen sorular doğrultusunda görüşler kitap haline getirildi.

Demokrasi Okulu

Bu kurultayla Türkiye’de ilk defa çocuğun özne olmasının amaçlandığını belirten Şirin, “risk altındaki çocuklar başta olmak üzere son günde çocuk izleme komiteleri oluşturulacak. Aynı zamanda acil çocuk eylem planı hazırlanacak. Bu bir demokrasi okulu” diye konuştu.