#Hatırlıyormusunuz #SadeceÇocuk

“Oynama Çocuğum, Çalış” – 28.08.1995, Milliyet Arşiv

Devlet İstatistik Enstitüsü(DİE), 61 ilde 6-14 yaş grubunda 10 bin 327 çocuk arasında yaptığı anket ile çocuk işgücünün profilini çizdi. Ankete Uluslararası Çalışma Örgütü(İLO) tarafından da kısmi maddi destek sağlandı.

Anketin sonuçlarına göre, Türkiye’de 6-14 yaş grubu çocukların üçte biri çalışıyor. Anket ile çocukların %38’inin haftada 40 ya da daha fazla çalıştıkları belirlenirken yarısından fazlasının 12 ile 14 yaş grubu arasında bulunduğu saptandı.

ÜÇTE BİRİ EVDE

Çocukların yaklaşık üçte birinin ev ve iktisadi işlerde çalıştığı belirtilen anket sonuçlarına göre ev ve iktisadi işlerde çalışan erkek çocukların oranı ise yüzde 20’lerde kalıyor.

Anket çocukların kırsal yörelerde daha yüksek oranlarda çalıştığını ortaya koydu.

Dörtte üçü ev işlerinde

DİE anketine göre çalışan çocukların dörtte üçü, çalışan erkek çocuklarının ise yüzde 62’si ev işlerinde çalışıyor. Çocukların yalnızca 8.3’ünün iktisadi işlerde istihdam ediliyor. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 9.75’e çıkarken, kızlarda 6.76’da kalıyor. İktisadi işlerde çalışan çocukların oranı kırsal yörelerde yüzde 12-15 arasında artış gösteriyor.

Haftada 40 saatten fazla çalışma

Ankette, çalışan çocukların yüzde 38’inin haftada 40 saat ya da daha fazla çalıştığı saptandı. Çalışan ve okuyan çocukların oyun ile geçirdikleri sürenin de farklı olduğu belirlendi. Buna göre, okula devam eden çocukların yüzde 62’si haftada 10 saatten fazla oyun oynarken, okula devam etmeyen çocukların ise sadece yüzde 36’sının aynı ölçüde oyun oynuyor.

Kızlar okulu terkediyor

Ankette çocukların yüzde 13 gibi önemli bir bölümünün okula devam etmediğiğ veya okulu terk ettiği belirlendi. Bunların yüzde 60’ının kızlardan oluştuğu saptandı. Okula devamsızlık veya okulu terk sebepleri arasında ise sırası ile “okula ilgi duymama, okulun masraflı oluşu, ailenin izin vermemesi ve ailenin iktisadi ve ev işlerine katılma” gösterildi. Yine okula giden çocuklarda iktisadi işlerde çalışanların oranı yalnızca yüzde 4 olurken, okula gitmeyenlerde yüzde 39’a çıktı.